• 1
  • 2
  • 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

Service Name

เปิดเว็บไซต์อย่างไม่เป็นทางการ

ขณะนี้ทาง admin ได้เริ่มเปิดเว็บไซต์สำหรับทดสอบ โดยทำการเปิดรับการลงทะเบียนสมาชิก ซึ่งจะขอเริ่มต้นจากสมาชิกเดิมก่อน สำหรับสมาชิกใหม่ จะได้แจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไป

by: admin เมื่อ 6 สค. 57

Service Name

เปิดลงทะเบียนสมาชิกเดิม เพื่อขอรับ VNC#

เนื่องจากระบบเดิมไม่สามารถเรียกกลับมาใช้ได้อีก ทำให้ต้องจัดทำระบบทะเบียนสมาชิกขึ้นมาใหม่ จึงขอความร่วมมือให้สมาชิกเดิมได้ทำการลงทะเบียนเพื่อขอหมายเลข VNC ก่อน สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับหมายเลข VNC ให้ทำการลงทะเบียนสมาชิกค้างไว้ก่อนนะครับ ระบบพร้อมเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

by: admin เมื่อ 6 สค. 57